Op de foto achterste rij van links naar rechts : Michiel de Jong (Trainer), Ronnie Kroondijk (Trainer), Wybe Visser (Trainer en bestuurslid), Niels van der Hem (Bestuurslid)

Op de foto 3e rij van links naar rechts : Janna Bleeker, Rixt Douma, Elbrich Kooistra, Berber van der Goot, Anna Mutsaars, Richt van der Velde, Martsen van der Goot, Afke Marije van der Goot, Anna Sjoukje Leenstra en Jetske Zijlstra 

Op de foto 2e rij van links naar rechts : Amber Goedbloed, Jiska Altenburg, Silke Hofstra, Nina-Clair Wijning, Sophie Kroondijk, Lisan Kaper, Marit van der Meer, Mariska Stegenga, Hendrika Stegenga, Mara Kuipers en Anna Rixt Bakker

Op de foto voorste rij van links naar rechts : Steffi Altenburg, Wieke Schaap, Karina Mollema, Jildau de Vries, Rianne Dijkstra, Brecht Grovenstein, Minke Lys Leenstra, Maren de Vries, Ilse Mare Bokma en Jochum Mollema (Trainer)

Op de foto ontbreekt: Brecht Renema

 

Het D&O School,- en Pupillenmeisjesteam bestaat uit:

Sophie Kroondijk
Mara Kuipers
Janna Bleeker 
Brecht Renema 
Martsen Nynke van der Goot
Rixt Douma 
Maud van der Veen
Inez Bosch
Steffi Altenburg
Berber van der Goot
Elbrich Kooistra
Aukje Sieperda
Anne Sjoukje Leenstra
Anna Murtsaars
Jetske Zijlstra
Rigt van der Velde
Fianne Dijkstra
Jennifer de Jong
Dominique Huisman
Karina Mollema
Foke Marij Bakker
Jildau de Vries
Silke Hofstra
Janet Adema
Brecht Grovenstein
Anne Rikst Bakker
Minke Lys Leenstra
Lieke Tuinier
Jiska Altenburg
Wieke Schaap
Amber Goedbloed
Mariska Stegenga
Hendrika Stegenga
Maren de Vries
Marit van der Meer
Minke Tjalsma
Klaske Gaastra
Marinka Zuidema
Rens Bos
Inez Bakker
Dianna de Jong
Afke Galema
Rixt Punter
Ilja Wytsma

De begeleiding bestaat uit:

Wybe Visser Bestuurslid + Trainer Dames, Meisjes, School,- en Pupillenmeisjes
Niels van der Hem Bestuurslid 
Petra Renema Bestuurslid
Klasine Huistra Bestuurslid
  Bestuurslid
Jochum Mollema     Trainer Dames, Meisjes
Aloysius Freitag Trainer Dames en Meisjes
Ludwig Seerden Trainer Dames en Meisjes
Ronnie Kroondijk Trainer School,- en Pupillenmeisjes
Michiel de Jong Trainer School,- en Pupillenmeisjes
Anno Wytsma Trainer School,- en Pupillenmeisjes