Dit zijn de prijswinnaars van 8,9 en 10 Juli Dubbel voor Partuur Jansma c.s. Aanbevolen

Wat een prachtig weekend voor de meiden en dames van Team Kaatsfan met een mooie dubbel voor het Smink Schilders en Afwerkingsbedrijf partuur. TOP Dames en nu gaan vlammen in de hoofdklasse.

Ook waren er weer veel prijzen voor de jeugd van Team Kaatsfan. 

Vrijdag 8 juli waren er weer prijzen bij de federatie en juniorenwedstrijd.
Kransen waren er voor Amarins Krottje, Eva vd Marel, Ilse Amels, Maren de Vries, Inez Bakker, Brecht Renema, Berber vd Goot en Ilse Baanstra.
2e Prijzen waren er voor Hendrika Stegenga, Klaske Gaastra, Floorke de Boer, Ilse Koopmans, Sam vd Marel en Iris Jasper.
3e prijzen werden er gewonnen door Mare Dijkstra en Fianne Dijkstra.
De 1e prijs in de herkansing was er voor Anna Marit Twijnstra en Geertje vd Weide.
 
De winnaars van afgelopen zaterdag 9 juli bij de federatie en KNKB. Kransen waren er voor Marrit Hoekstra, Amarins Krottje, Rikst Baarda, Sophie Kroondijk, Sam vd Marel, Inge Jansma en Larissa Smink van het Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf Makkum partuur. 2e prijzen waren er voor Evy Wijnia, Anouk Groen en Rosalie ten Brink. Minke Tjalsma, Bente Schuurmans en Tineke Ijpma pakten een verdienstelijke 3e prijs en in de herkansing ronde wonnen Ilja Wijtsma, Jetske Zijlstra, Marit Steigenga en Ylza Wijbenga de 1e prijs.
 
Zondag 10 juli waren er wederom mooie prijzen voor onze dames en meiden van Team Kaatsfan
Floorke de Boer won de krans en Rixt Punter en Maren de Vries wonnen de 2e prijs bij de pupillen.
Bij de dames ging de krans voor de 2e dag op rij naar Larissa Smink en Inge Jansma van partuur Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf Makkum Zij wonnen samen met Noa Elzinga de dubbel.