Prachtig weer, veel zon, veel prijzen en dat alles vanuit plezier Aanbevolen

Afgelopen weekend is er weer volop gekaatst door de teamleden van Team Kaatsfan. Onder de brandende zon werd werd er volop gestreden om de punten. Vanuit het plezier werden er weer de nodige prijzen meer naar huis genomen.

Op vrijdag 15 juli waren de kaatsters van Team Kaatsfan te vinden op verschillende kaatsvelden in Fryslan. Sportief, kinderen die, wanneer ze er niet uitkwamen met een slag, onderling besloten om een nieuwe bal te doen, knuffels na afloop van de wedstrijd. Dat waren de ingrediënten van een prachtige kaatsdag. Er zijn diverse prijzen gewonnen:
Welpen,
1e prijs: Alieke de Jong in Lollum.
2e prijs herkansingsronde: Lieke Smeding in Tzummarum.
Pupillen,
1e prijs: Ilse Amels en Marrit Hoekstra in Hommerts.
1e prijs: Sam vd Marel in Stiens.
Schoolmeisjes,
1e prijs: Marit vd Meer, Sofie Koops en Tjitske Baukje Joustra Hommerts.
2e prijs: Hendrika Stegenga en Stientje Geertsma in Hommerts.
Meisjes,
2e prijs: Richt vd Velde in Gauw.
 
Bij zowel het federatiekaatsen als de KNKB wedstrijden van zaterdag 16 juli waren de speelsters van Team Kaatsfan weer goed vertegenwoordigd. Hieronder een overzicht van de gewonnen prijzen. Alle prijswinnaars, gefeliciteerd!
Welpen,
2e prijs: Marrit Hoekstra in Broeksterwald
2e prijs: Rosalie ten Brink in Hommerts en Schettens
2e prijs: Teske Dijkstra in Menaam
Pupillen,
1e prijs: Ilse vd Galiën en Rixt Punter in Berlikum
2e prijs: Floorke de Boer en Idwer Vis in Berlikum
1e prijs herkansingsronde: Rens Bos in Berlikum (geen foto)
2e prijs herkansingsronde: Ilse Fenna Zoodsma in Menaam
Schoolmeisjes,
2e prijs: Ylza Wijbenga in Schettens
 
Ook gisteren zondag 17 juli, was het weer een mooie kaatsdag. Ook nu zijn er weer vele prijzen gewonnen! Wat is het een prachtig gezicht op het veld. Er wordt goed gekaatst en het plezier spat er af.
Pupillen,
1e prijs: Rixt Punter in Raerd.
1e prijs: Ilse Koopmans in Witmarsum.
1e prijs: Hendrika Stegenga in Berlikum.
1e prijs: Doutsen Twijnstra in Gauw
2e prijs: Mariska Stegenga in Berlikum.
Schoolmeisjes,
1e prijs: Sofie Koops en Minke Tjalsma in Witmarsum.
1e prijs: Brecht Renema in Gauw.
2e prijs: Mare Dijkstra in Witmarsum.
1e prijs herkansingsronde: Anke Bruinsma in Witmarsum.
2e prijs herkansingsronde: Jetske Zijlstra en Ylza Wijbenga in Witmarsum.
3e prijs herkansingsronde: Marit vd Meer in Witmarsum.
Meisjes,
2e prijs: Jennifer de Jong in Stiens