3e Prijs voor Inge Jansma c.s. op de hoofdklasse, jeugd pakt ook weer veel prijzen. Aanbevolen

Ook het afgelopen weekend werd er weer volop gekaatst op de Fryske Fjilden. Het Smink Schildersbedrijf partuur van Inge Jansma, Larissa Smink en invalster Elly Hofman pakten een meer dan verdiende 3e prijs op de hoofdklasse.

Op zaterdag 23 juli werd er weer prachtig sportief gekaatst in een geweldige entourage. Er werden diverse prijzen gewonnen door de teamleden van Kaatsfan.
Welpen;
2e prijs: Marrit de Witte in Ternaard.
2e prijs: Rosalie ten Brink in Wommels.
1e prijs herkansingsronde: Marrit Hoekstra in Ternaard.
Pupillen;
1e prijs: Maren de Vries in Wommels.
Schoolmeisjes;
1e prijs: Mare Dijkstra in Cornwerd.
2e prijs: Minke Tjalsma in Cornwerd.
 
Afgelopen zondag 24 juli is er weer veel plezier beleefd aan onze prachtige kaatssport. De kaatsters staan met veel enthousiasme op het veld te kaatsen om de hoogste eer en de prachtige kransen. Ook dit weekeinde zijn er weer verschillende prijzen behaald door de teamleden van team Kaatsfan.
Dames;
3e prijs: Larissa Smink en Inge Jansma in Huizum van team Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf Makkum
Schoolmeisjes;
 
Pupillen;
1e prijs: Floorke de Boer en Maren de Vries in Dronrijp
1e prijs: Ilse vd Galiën in Dronrijp
2e prijs: Ilse Koopmans in Cornwerd
1e prijs herkansing: Sam vd Marel in Dronrijp
Schoolmeisjes;
1e prijs: Sophie Kroondijk in Bolsward
2e prijs: Martsen vd Goot in Bolsward
1e prijs: Ilja Wijtsma in Bolsward
2e prijs: Maud vd Veen in Bolsward
3e prijs: Rikst Baarda en Eline Schotanus in Bolsward
1e prijs herkansingsronde: Lieke Tuinier in Bolsward