Ook afgelopen weekend weer veel prijzen naar team Kaatsfan Aanbevolen

Ook het afgelopen weekend werd er weer volop gekaatst op de Fryske fjilden. In Arum pakte het gebroeders Smink Schilders en afwerkingsbedrijf een mooie 2e prijs op de dames hoofdklassen in Arum. Ook bij de jeugd werden er weer de nodige prijzen binnen gesleept.

Afgelopen vrijdag 29 juli is er weer volop om de prijzen gestreden. Om 14.00 uur was de start op het Skuttersveld te Sneek. Veel kaatsters van Team Kaatsfan hadden de moeite genomen om af te reizen naar het prachtige kaatsveld van Sneek.
Dit zijn de foto's die we binnen gekregen hebben bij de redactie van Kaatsfan. Mochten er nog prijswinnaars ontbreken op de foto, dan zien we de foto's graag tegemoet.
Kleine anekdote vanaf het veld na een teleurstellende verloren finale in de herkansing....
1 van de speelsters loopt (nadat ze eerst even haar teleurstelling had verwerkt) naar haar maat en bedankt haar alsnog voor de leuke en fijne manier hoe ze met elkaar gekaatst hebben. Kijk.... dat zijn toppers in wording. Klasse meiden!

Alle prijswinnaars, gefeliciteerd!

Welpen,
1e prijs herkansingsronde: Anouk Groen

Schoolmeisjes,
2e prijs: Minke Tjalsma

Ook zaterdag 30 juli konden we weer terug kijken op een mooie kaatsdag. Ook toen zijn er weer prijzen gewonnen! Wat is het een mooi gezicht op het veld. Er wordt goed gekaatst.
Welpen,
2e prijs: Anouk Groen Wergea

Pupillen,
1e prijs: Ilse vd Galiën in Wergea

Schoolmeisjes,
1e prijs: Lieke Tuinier en Fianne Dijkstra in Workum
1e prijs: Lotte Ytsje Hoekstra in Sneek (29-7)
2e prijs: Geertje vd Weide in Workum
1e prijs herkansingsronde: Ilse vd Galien in Sneek (29-7)

Dames,
2e prijs: Hesther de Boer 

En natuurlijk is er afgelopen zondag ook weer veel plezier beleefd aan onze prachtige kaatssport. De kaatsters staan met veel enthousiasme op het veld te kaatsen. Ook nu zijn er weer verschillende prijzen behaald door de teamleden van team kaatsfan

Meisjes,
2e prijs: Liset Sijbesma en Brecht Renema del in Menaldum
3e prijs: Marije vd Molen afd Stiens in Menaldum

Dames,
2e prijs: Larissa Smink en Inge Jansma met maat Harmke Siegersma hoofdklasse in Arum Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf Makkum