De prijswinnaars van 6 en 7 augustus Aanbevolen

Op zaterdag 6 augustus waren de kaatsters van Kaatsfan te gast in Pingjum. Het weer was goed, veel lachende gezichten en er werd goed gekaatst. Wat een mooie reclame voor de kaatssport.
Bij de pupillen ging de krans naar Marrit Hoekstra.
De 2e prijs was voor Ilse Koopmans.
Bij de schoolmeisjes kreeg Hendrika Stegenga de krans omgehangen.
De 2e prijs was voor Jetske Zijlstra.
1e in de herkansingsronde waren Floorke de Boer en Geertje van der Weide
 
Ook op zondag 7 augustus werden er weer veel KNKB wedstrijden verkaatst. De welpen waren in Ferwerd, de pupillen in Wier, de schoolmeisjes in Arum en de dames 1e klasse in Dronrijp. Ook vandaag werden er weer prijzen mee naar huis genomen door de kaatsters van Kaatsfan.
Welpen:
Herkansingsronde
1e pr: Marrit Hoekstra
Pupillen A-klasse:
1e pr: Hendrika Stegenga
2e pr: Mariska Stegena
Pupillen B-klasse:
1e pr: Anna Miedema en Silke Hofstra
Herkansingsronde:
2e pr: Rixt Punter en Rens Bos
Schoolmeisjes:
1e pr: Karina Mollema
2e pr: Brecht Renema en Inez Bakker
3e pr: Lieke Tuinier en Mara Kuipers
3e pr: Ilja Wijtsma
Herkansingsronde:
1e pr: Martsen van der Goot en Minke Tjalsma
Dames:
Herkansingsronde:
1e pr: Hesther de Boer en Marije Bodde