De prijswinnaars van 12,13 en 14 augustus Aanbevolen

De prijswinnaars van 12 en 13 augustus. Vanwege de verwachtte warmte werd het hitteprotocol ingesteld. Alle wedstrijden zijn om 9 uur begonnen en er stonden emmers met water voor de nodige verkoeling.
Vrijdag werd er gekaatst in Itens.
Pupillen:
1e pr: Fenna Steigenga
Schoolmeisjes:
1e pr: Fianne Dijkstra en Geertje van der Weide
Meisjes:
1e pr.: Brecht Renema
Zaterdag 13 augustus KNKB:
Welpen in Leeuwarden
1e pr.: Rosalie ten Brink en Marrit Hoekstra
Schoolmeisjes in Hitzum:
1e prijs Lieke Tuinier
Herkansingsronde:
1e pr.: Jetske Zijlstra en Mariska Stegenga
2e pr.: Marit van der Meer en Hendrika Stegenga
A-klasse:
1e pr.: Brecht Renema
2e pr.: Martsen van der Goot en Sophie Kroondijk
Meisjes in Schettens:
2e pr.: Minke Tjalsma
 
Dankzij het warmte-protocol van de @knkb.kaatsbond konden de kaatsters ook gisteren hun kunsten weer laten zien. Zo kaatsten de dames Hoofdklasse in St. Annaparochie, de dames 1e klas in Ried en de Pupillenmeisjes in Zweins.
Vanuit Zweins ging de 2e prijs in de A-Klasse naar Floorke de Boer en Hendrika Stegenga terwijl in de B-Klasse Sygrid Bosch ook met het zilver en dus de 2e prijs naar huis ging. Gefeliciteerd meiden