Alle prijswinnaars van 27 en 28 augustus op een rij Aanbevolen

Weer een prachtig weekend achter de rug. Ook nu zijn er weer veel prijzen gewonnen! 
Zaterdag 27 augustus
Welpen
1e prijs: Eva vd Marel in Leeuwarden 27/8
2e prijs: Eva vd Marel bij kf it Partoer 25/8
2e prijs herkansingsronde: Eva vd Marel in oude Leie 26/8
Een top week voor Eva
Pupillen,
1e prijs: Ilse Koopmans in Burgwerd
1e prijs: Maren de Vries in Dokkum
1e prijs: Ilse vd Galiën in Dokkum
1e prijs: Ilse Fenna Zoodsma in Britsum
2e prijs: Marrit Hoekstra in Leeuwarden
2e prijs: Ilse vd Galiën in Oude Bildzijl 26/8
Schoolmeisjes,
1e prijs: Sofie Koops in Burgwerd
1e prijs: Geertje vd Weide in Leeuwarden
2e prijs: Inez Bosch in Burgwerd
3e prijs: Minke Tjalsma in Burgwerd
Dames,
2e prijs: Iris Jasper in Achlum
 
Ook Zondag 28 augustus is er weer veel plezier beleefd aan onze prachtige kaatssport. Ook nu zijn er weer verschillende prijzen behaald door de teamleden van team kaatsfan.
Welpenmeisjes Knkb Bolsward
3e prijs Marrit Hoekstra
3e prijs Marrit de Witte
Schoolmeisjes Knkb Easterlittens
1e prijs: Sofie Koops en Minke Tjalsma
2e prijs: Rianne Sjoukje Terluin
1e prijs herkansing: Lieke Tuinier
2e prijs herkansing: Fianne Dijkstra
pupillenmeisjes knkb Dokkum
2e prijs Hendrika Stegenga en Anna Miedema
Meisjes Folsgare
1e prijs Berber van der Goot en Janneke Posthumus