Het win-win Kaatsfan systeem werk als volgt: Om alle activiteiten uit te kunnen voeren zijn wij afhankelijk van sponsoring. Het aantal deelnemers bij stichting Kaatsfan is dus sterk afhankelijk van het aantal sponsoren die Stichting Kaatsfan een warm hart toedragen. Daarnaast is het een tijdrovende activiteit die door vrijwilligers moet worden uitgevoerd. De meeste tijd gaat zitten in het vinden van nieuwe sponsoren.  

Samen maken we elkaar sterker is een van de kernwaarden waar we binnen Stichting Kaatsfan veel waarde aan hechten. Om die reden krijgt iedere sporter bij ons de kans om voorafgaand aan het kaatsseizoen 1 of meerdere sponsors aan te dragen die belangstelling hebben om Stichting Kaatsen te sponsoren. Je draagt de naam van de sponsor aan bij het bestuur en bemiddeld eventueel in het maken van een afspraak. Daarbij blijft jou rol als sporter ook. Het bestuur van Stichting Kaatsfan gaat vervolgens het gesprek aan met de potentiële sponsor en bij een overeenkomst krijg jij als sporter korting op de trainingsvergoeding. De hoeveelheid van de korting is vastgesteld op 17,5%. Het exacte bedrag is dus afhankelijk van het bedrag waar de sponsor en Stichting Kaatsfan het over eens zijn geworden. Het kan dus zijn, wanneer je erg actief bent in het benaderen van sponsoren, dat jij als sporter Gratis bij Stichting Kaatsfan kunt trainen. Op die manier komt onze kernwaarde “Samen maken we elkaar sterker” weer naar voren.

Een klein rekenvoorbeeld:

Je draagt een sponsor aan bij het bestuur van Stichting Kaatsfan. Je hebt bemiddeld in het maken van de afspraak en de potentiële sponsor heeft aangegeven Stichting Kaatsfan graag te willen sponsoren met een bedrag van € 300,-. Na de ondertekening van het contract krijg je bericht van het bestuur van Stichting Kaatsfan dat jij 17,5% van het te sponsoren bedrag minder hoeft te betalen aan trainingskosten.

Met andere woorden, je hebt een sponsor binnengehaald voor € 300,-. Daardoor betaal jij het komend seizoen geen € 175,- voor de trainingen maar € 122,50. Mocht het totaal gesponsorde bedrag dus € 1000,- of meer zijn, dan houdt dat in dat je geheel gratis traint bij Stichting Kaatsfan zolang het sponsorcontract loopt. De eigen bijdrage voor het trainingskamp á € 50,- is dan nog wel van toepassing.