Nieuws

Nieuws

Een kamp, slecht slapen en toch nog Kaatsfanners in de prijzen. De ingrediënten van een prachtige afsluiting van het seizoen.

Weer een prachtig weekend achter de rug. Ook nu zijn er weer veel prijzen gewonnen! 
Vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus is er weer volop gestreden om de prijzen. Prachtige spannende partijen met wederom veel prijzen voor de kaatsters van Team Kaatsfan .
 
Welpen Federatie Zurich:
1e prijs Rosalie ten Brink
2e prijs Famke de Lang
 
Fenna Steigenga won de 1e prijs in de herkansing tijdens de ledenpartij in Exmorra.
Ook Hedwig Steigenga behaalde hetzelfde resultaat tijdens de ledenpartij in Exmorra.
 
Bij de Pupillenmeisjes in Witmarsum waren Sygrid Bosch en Janet Adema vandaag de sterksten in de B-Klasse terwijl in de A-Klasse Anna Miedema de 1e prijs pakte. De 3e prijs in de A-Klasse ging naar het partuur van Hendrika Stegenga en Sam van der Marel.
 
Tijdens de federatiepartij in Hallum stonden Ilse Fenna Zoodsma en Lisa Poppelaars tegenover elkaar in de finale van de herkansingsronde. Ilse wist het van haar teamgenootje bij Kaatsfan te winnen.
In de winnaarsronde wist Carlijn Terpstra er met de krans vandoor te gaan.
 
In Tirns kaatsten de schoolmeisjes een d.e.l. wedstrijd in een A en B klasse. In de B-klasse Pakte Jetske Zijlstra de krans en dus de 1e prijs. Brecht Stegenga pakte de 2e prijs, terwijl Maud van der Veen de 3e prijs mee naar huis nam. In de herkansing wonnen Karina Mollema en Fianne Dijkstra de 1e prijs door in de finale te winnen van Lieke Tuinier en Geertje van der Weide die daarmee de 2e prijs wonnen. In de A-klasse pakte Wieke Schaap een mooie 2e prijs.
 
Tijdens de dames 1e klas in Workum pakte Iris Jasper een meer dan verdienstelijke 2e prijs en won ook Larissa Smink van het Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf Makkum partuur op de hoofdklasse de 2e prijs.
 
Iedereen weer gefeliciteerd met dit mooie succes en....... Mocht je deze keer niet in de prijzen zijn gevallen? Dan ben jij vast de volgende keer weer aan de beurt.
 
Op zondag 21 augustus hebben we weer genoten van onze prachtige kaatssport. De kaatsters stonden met veel enthousiasme op het veld te kaatsen. Ook vandaag werden er weer verschillende prijzen behaald door de teamleden van team kaatsfan
 
Welpenmeisjes,
 
1e prijs Marrit Hoekstra
2e prijs Marrit de Witte
 
Schoolmeisjes,
 
3e prijs Sofie Koops (20-8)
 
Meisjes,
 
1e prijs Berber vd Goot en Rikst Mulder
1e prijs herkansing Rigt vd Velde 
De prijswinnaars van 12 en 13 augustus. Vanwege de verwachtte warmte werd het hitteprotocol ingesteld. Alle wedstrijden zijn om 9 uur begonnen en er stonden emmers met water voor de nodige verkoeling.
Vrijdag werd er gekaatst in Itens.
Pupillen:
1e pr: Fenna Steigenga
Schoolmeisjes:
1e pr: Fianne Dijkstra en Geertje van der Weide
Meisjes:
1e pr.: Brecht Renema
Zaterdag 13 augustus KNKB:
Welpen in Leeuwarden
1e pr.: Rosalie ten Brink en Marrit Hoekstra
Schoolmeisjes in Hitzum:
1e prijs Lieke Tuinier
Herkansingsronde:
1e pr.: Jetske Zijlstra en Mariska Stegenga
2e pr.: Marit van der Meer en Hendrika Stegenga
A-klasse:
1e pr.: Brecht Renema
2e pr.: Martsen van der Goot en Sophie Kroondijk
Meisjes in Schettens:
2e pr.: Minke Tjalsma
 
Dankzij het warmte-protocol van de @knkb.kaatsbond konden de kaatsters ook gisteren hun kunsten weer laten zien. Zo kaatsten de dames Hoofdklasse in St. Annaparochie, de dames 1e klas in Ried en de Pupillenmeisjes in Zweins.
Vanuit Zweins ging de 2e prijs in de A-Klasse naar Floorke de Boer en Hendrika Stegenga terwijl in de B-Klasse Sygrid Bosch ook met het zilver en dus de 2e prijs naar huis ging. Gefeliciteerd meiden
 
 
 
 
 
Op zaterdag 6 augustus waren de kaatsters van Kaatsfan te gast in Pingjum. Het weer was goed, veel lachende gezichten en er werd goed gekaatst. Wat een mooie reclame voor de kaatssport.
Bij de pupillen ging de krans naar Marrit Hoekstra.
De 2e prijs was voor Ilse Koopmans.
Bij de schoolmeisjes kreeg Hendrika Stegenga de krans omgehangen.
De 2e prijs was voor Jetske Zijlstra.
1e in de herkansingsronde waren Floorke de Boer en Geertje van der Weide
 
Ook op zondag 7 augustus werden er weer veel KNKB wedstrijden verkaatst. De welpen waren in Ferwerd, de pupillen in Wier, de schoolmeisjes in Arum en de dames 1e klasse in Dronrijp. Ook vandaag werden er weer prijzen mee naar huis genomen door de kaatsters van Kaatsfan.
Welpen:
Herkansingsronde
1e pr: Marrit Hoekstra
Pupillen A-klasse:
1e pr: Hendrika Stegenga
2e pr: Mariska Stegena
Pupillen B-klasse:
1e pr: Anna Miedema en Silke Hofstra
Herkansingsronde:
2e pr: Rixt Punter en Rens Bos
Schoolmeisjes:
1e pr: Karina Mollema
2e pr: Brecht Renema en Inez Bakker
3e pr: Lieke Tuinier en Mara Kuipers
3e pr: Ilja Wijtsma
Herkansingsronde:
1e pr: Martsen van der Goot en Minke Tjalsma
Dames:
Herkansingsronde:
1e pr: Hesther de Boer en Marije Bodde

Ook het afgelopen weekend werd er weer volop gekaatst op de Fryske fjilden. In Arum pakte het gebroeders Smink Schilders en afwerkingsbedrijf een mooie 2e prijs op de dames hoofdklassen in Arum. Ook bij de jeugd werden er weer de nodige prijzen binnen gesleept.

Ook het afgelopen weekend werd er weer volop gekaatst op de Fryske Fjilden. Het Smink Schildersbedrijf partuur van Inge Jansma, Larissa Smink en invalster Elly Hofman pakten een meer dan verdiende 3e prijs op de hoofdklasse.

Afgelopen weekend is er weer volop gekaatst door de teamleden van Team Kaatsfan. Onder de brandende zon werd werd er volop gestreden om de punten. Vanuit het plezier werden er weer de nodige prijzen meer naar huis genomen.

Wat een prachtig weekend voor de meiden en dames van Team Kaatsfan met een mooie dubbel voor het Smink Schilders en Afwerkingsbedrijf partuur. TOP Dames en nu gaan vlammen in de hoofdklasse.

Ook afgelopen weekend is er weer volop gekaatst. Op de foto de prijswinnaars van afgelopen weekend. Op de foto ontbreekt het partuur van Goënga met Afke Marij van der Goot in de gelederen, die de 2e prijs op de Jong Fammen partij wist te bemachtigen. 

Pagina 1 van 54