Compleet meisjespartuur wint in Niawier maar nog veel meer Kaatsfanners in de prijzen! Aanbevolen

We zijn weer los en hoe..... Meerdere Kaatsfanners zijn in de prijzen gevallen en dat is te lezen in het onderstaande artikel.

In Niawier werden de toekomstige toppers van de kaatsvelden verwelkomt. De meisjescategorie ging hier om 10.00 uur los voor weer een prachtig nieuw seizoen. Ook in deze categorie was Kaatsfan weer ruim vertegenwoordigd. Het was een d.e.l. wedstrijd zonder A en B klasse.
De 1e prijs was voor het partuur van Martsen van der Goot, Brecht Renema en Inez Bosch. Zij waren in de finale te sterk voor het partuur van Jelly Hiemstra, Afke Marij van der Goot en Isabella Sijtsma. De 3e prijs was voor het partuur van Marije Bokma, Sophie Kroondijk en Doutsen Veendorp. In de herkansing pakten Berber van der Goot, Noëlla Hiddinga en Rianne Sjoukje Terluin de 1e prijs terwijl Suzanne Allema, Yannah Palma en Ineke de Vries de 2e prijs mee naar huis namen.                                                     

De Schoolmeisjes mochten op het prachtige veld van KV Wommels beginnen. Ook hier waren weer de nodige kaatsters van Team Kaatsfan te bewonderen. Daarnaast vielen er ook vele meiden in de prijzen. Als eerste kwam Aniek Koopmans namens team Kaatsfan in de A-Klasse met de krans thuis. Zij won de 1e prijs samen met Anna Lotte van Beem. De 2e prijs was er voor Linda van der Meer en Rianne van der Walt terwijl Jeldau Koopmans en Froukje Westgeest er met de 3e prijs vandoor gingen in de A-Klasse. De 1e prijs in de herkansing van de A-Klasse ging naar het partuur van Britt Joustra en Lieke Tuinier. Zij versloegen in de herkansingsfinale het partuur van Emma Porte en Minke Tjalsma.
In de B-Klasse kaatsten Sam van der Marel en Klaske Gaastra zich naar de krans. In de finale wisten ze te winnen van hun teamgenotes bij Kaatsfan Ilse van der Galiën en Idwer Vis.
Er waren twee 3e prijzen te verdelen en die ging naar oud teamgenote Marit van der Meer die vandaag kaatste met Mare Zijlstra en de andere 3e prijs ging naar Elske Kroondijk en Sibrig Tichelaar.
In de herkansing pakten Brecht Stegenga en Trynke Nijman de 1e prijs en behaalden Ilja Wijtsma en Sara Piller de 2e prijs.
 
Ook voor de pupillenmeisjes stond er vandaag een wedstrijd op het op het programma.
Kaatsvereniging Bolsward mocht de spits afbijten voor deze categorie. In de A-Klasse pakten Fenna Koster en Carlijn Terpstra de krans. Zij versloegen in de finale het partuur van Iris Verhoeven en Sygrid Bosch. In de B-Klasse waren de prijzen voor Lyset Westra en Mare Prinsen. In de finale waren ze te sterk voor het partuur van Anne Lynn Keegstra en Sanne van Dijk. Er waren nog twee 3e prijzen te verdelen. De eerste 3e prijs ging naar Esther Lootsma en Sybrich Ouderkerken. en de tweede 3e prijs naar Jetske Elgersma en Marrit van der Weij. Fenna Wiersma en Evy Wijnia pakten de 1e prijs in de herkansing door in de finale te winnen van Jessy Sterk en Fenne Sijbesma.
 
                                                
Voor de welpenmeisjes stond er vandaag een wedstrijd op het veld van Arum op het programma. Teamgenote Anouk Groen won hier samen met Froukje Patricia Blanke de 1e prijs in de A-Klasse. In de finale versloegen zij het tweetal Marte Wassenaar en Rianne Cuperus. In de B-Klasse ging teamgenote Dycke Roersma er met de krans vandoor. Zij won samen met Rikst Brinksma de 1e prijs. De 2e prijs was voor Amarins Krottje en Ilse Froukje Piersma terwijl de 1e prijs in de herkansing naar Iris Tolsma en Lieke Smeding ging.